Privacy Policy

Auteursrecht

Het voorliggende document is beschermd door het auteursrecht. 

U heeft geen toestemming om dit document te kopiëren, bewerken, vertalen, digitaliseren, door te geven aan derden, inclusief andere ondernemingen binnen uw groep, of publiek te maken zonder voorafgaande expliciete en geschreven toestemming van Regard'or®. Elke kopie, bewerking, vertaling, digitalisering, doorgifte of publicatie maakt een inbreuk uit op het auteursrecht en stelt u bloot aan gerechtelijke vervolging.

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Regard'or® is een beschermde merknaam.  De aan u verleende auteursrechtelijke licentie omvat geen toestemming tot gebruik van onze merknaam of ons logo op welke wijze dan ook.

Toelichting

Deze Privacy Policy is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en bevat de rechten en plichten van de onderneming ten aanzien van de externe personen wiens persoonsgegevens zij verwerkt, voornamelijk in de context van online verkoop en marketing van goederen en diensten.

Model

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de voor
de verwerking: onderneming maatschappelijke zetel, Louizalaan 65, 1050 Brussel K.B.O.-nummer: 0455.181.903 Epsilon Bv. Lees deze Privacy Policy aandachtig. Hij bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens verwerkt worden en welke cookies gebruikt worden. Door uw persoonsgegevens te delen op onze Website www.regardor.com door ons te contacteren per e-mail/telefoon (WhatsApp) door het overmaken van een vraag/klacht, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de inhoud.

Artikel 1 – Welke gegevens we over u verwerken

1.1.  Regard'or® verwerkt in het kader van haar werkzaamheden uw Persoonsgegevens. Het gaat daarbij om:

Categorie 1, op basis van cookies: uw IP-adres en details over uw bezoek op onze Website

Categorie 2, bij registratie of via één van de invulformulieren op onze Website: uw naam en voornaam, eventueel de naam van uw bedrijf en BTW-nummer, adresgegevens, uw e-mail en eventuele andere gegevens die u ons overmaakt in het vrije invulveld;

Categorie 3, als u ons belt of mailt: uw e-mailadres en/of telefoonnummer, evenals de gegevens die u zelf vrijgeeft;

Categorie 4, bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw e-mailadres;

Categorie 5, bij het plaatsen van een bestelling: uw naam en voornaam, eventueel de naam van uw bedrijf en BTW-nummer, adresgegevens en uw e-mail.

1.2. Regard'or® kan uw Persoonsgegevens op verschillende manieren verzamelen:

  1. door uw registratie en gebruik van de Website;
  2. onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technieken om een aantal persoonsgegevens te verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 7.

Artikel 2 – Waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken

2.1. Algemene doeleinden:

Regard'or® zal uw Persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor:

Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van onze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet achterhaald kunnen worden, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming bij uw eerste bezoek aan onze Website

Categorie 2 en 3: het kunnen beantwoorden van de vraag die u hebt gesteld met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming online en ons gerechtvaardigd belang bij telefonisch (WhatsApp) contact;

Categorie 2, 3 en 4: direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties door Regard'or® zelf, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande klanten dan wel uw expliciete, voorafgaande toestemming als u nog geen klant bent bij Regard'or®. U kan op elk ogenblik aangeven dat u niet langer onze nieuwsbrieven wil ontvangen via de opt-out mogelijkheid in onze nieuwsbrieven of door ons rechtstreeks te contacteren per mail of telefoon (WhatsApp);

Categorie 5: de levering en facturatie van door u bestelde producten of diensten, met als rechtsgrond het uitvoeren van een overeenkomst waarom u verzocht heeft en waarvoor de verwerking van uw Persoonsgegevens noodzakelijk is omdat de wet dit vereist of omdat Regard'or® daartoe een gerechtvaardigd belang hebben.

Direct marketing:

We gebruiken uw persoonsgegevens ook voor direct marketing, maar alleen als u ons
hiervoor uitdrukkelijke toestemming geeft (“opt-in”) of als u een van onze bestaande klanten
bent.

U kan uw toestemming voor direct marketing op elk moment intrekken, zonder kost en
zonder dat u daarvoor een reden moet geven. Al onze mails bevatten speciaal daarvoor een
uitschrijflink onderaan in deze mail.

Artikel 3 - Hoe wij uw gegevens delen met derden

Wij geven uw Persoonsgegevens niet door aan derden, behalve met uw voorafgaande toestemming.

Als wij onze activiteiten ooit stopzetten of overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld omdat we
failliet gaan of onze activiteiten verkopen, dan kan dat betekenen dat uw Persoonsgegevens aan
derden, die geheel of gedeeltelijk onze activiteiten gaan overnemen, worden overgedragen.
Regard'or® zal je in dat geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren, maar je
begrijpt dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

In zeldzame gevallen kunnen wij verplicht zijn om Persoonsgegevens bekend te maken op basis van
een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving. Wij proberen u
naar best vermogen vooraf te informeren, tenzij dat om wettelijke redenen niet kan.

Artikel 4 – Hoelang we uw persoonsgegevens bewaren

We bewaren uw Persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking, uw facturatiegegevens moeten we om wettelijke redenen minstens 7 jaar na de laatste factuurdatum bewaren. Indien u 5 jaar geen bestelling plaatst, verwijderen we uw klantenprofiel. 

Artikel 5 – uw rechten

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken. U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken. U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je gegevens te  verwerken overstijgen. U heeft ook steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. U beschikt over het recht om uw Persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van uw keuze.  Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

U kan uw rechten uitoefenen per e-mail naar [email protected], per post naar Brusselstraat 51, 2018 Antwerpen of via de klantenservice op onze Website.

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit

Cookiebeleid van Regard'or®

Tijdens het bezoek aan de website kunnen cookies op de harde schijf van de computer of het mobiel apparaat van de gebruiker geplaatst worden.

In dit cookiebeleid wenst Regard'or® u te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate u als gebruiker het gebruik kan controleren. Regard'or® wil namelijk graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen. Regard'or® heeft geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden.

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle “Regard'or®-onlinediensten”, met name alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die Regard'or® aanbiedt en die toegang geven tot Regard'or®content.

Waarom worden cookies gebruikt?

Regard'or® vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik haar Regard'or®-content kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. Regard'or® wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op uw maat. Op Regard'or® -onlinediensten worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts.

Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie. De website kan zo beter afgestemd worden op de behoeften van de terugkerende gebruiker.

Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee uw browser herkend kan worden door de website of webtoepassing tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

Gebruikte cookies

Hieronder vindt u een gedetailleerde lijst van alle soorten cookies die Regard'or® op zijn websites gebruikt.

Noodzakelijke cookies

Doel: Deze cookies zijn onmisbaar om onze websites te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken.

Website: www.regardor.com

Cookie(s) geplaatst door: Regard'or®

Ontvangers van de gegevens: Regard'or®

Functionele cookies

Doel: De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze website vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en ervoor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens uw voorkeur onthouden.

Website:  www.regardor.com

Cookie(s) geplaatst door: Regard'or®

Ontvangers van de gegevens: Regard'or®

Performantie cookies

Doel: Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics. Met cookies wordt informatie verzameld over het gebruik dat bezoekers maken van onze websites met de bedoeling de inhoud van onze websites te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten. Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina’s het populairst zijn.

Website:  www.regardor.com

Cookie(s) geplaatst door: Regard'or®

Ontvangers van de gegevens: Regard'or®

Permanente cookies

Doel: Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.”

Website:  www.regardor.com

Cookie(s) geplaatst door: Regard'or®

Ontvangers van de gegevens: Regard'or®

Sessie cookies

Doel: Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Website:  www.regardor.com

Cookie(s) geplaatst door: Regard'or®

Ontvangers van de gegevens: Regard'or®

Tracking cookies van onszelf

Doel: Met jouw toestemming plaatsen wij een cookie op jouw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra je een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Website:  www.regardor.com

Cookie(s) geplaatst door: Regard'or®

Ontvangers van de gegevens: Regard'or® 

Tracking cookies van derden

Doel: Met jouw toestemming plaatsen onze adverteerders “tracking cookies” op jouw apparatuur. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s je bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van jouw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van jouw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Zo maken we, afhankelijk van de pagina die je bezoekt, gebruik van volgende diensten die cookies in je browser opslaan: Google Analytics, Google AdWords, Google Remarketing, Hotjar, Visual Website Optimizer, Facebook, Hubspot, Twitter, LinkedIn, YouTube, Vimeo, Mailchimp, Flexmail.

Website:  www.regardor.com

Cookie(s) geplaatst door: Regard'or®

Ontvangers van de gegevens: Regard'or®

Geen persoonsgegevens

Een cookie bevat geen persoonsgegevens, maar bestaat slechts uit een (uniek) nummer of waarde. We houden m.a.w. geen persoonlijke informatie van u bij, met uitzondering van de gegevens die u hebt kenbaar gemaakt door bijvoorbeeld ons contactformulier in te vullen. Uiteraard zullen deze gegevens in geen geval worden doorgegeven aan derden.

Hoe kan u het gebruik van cookies op Regard'or® onlinediensten weigeren of beheren?

U kunt de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen. U kunt op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen, als volgt:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-be/help/17479/windows-internet-explorer-11-change-security-privacy-settings

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647

Firefox: http://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken.

Toestemming

Door gebruik te blijven maken van onze Website en/of Diensten of door op “Akkoord” te klikken nadat u op de hoogte bent gesteld van het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën, erkent u dat u dit cookiebeleid zorgvuldig hebt gelezen en dat u ermee instemt zonder voorbehoud. Zoals hierboven reeds werd uiteengezet, kunt u uw cookie-voorkeuren te allen tijde wijzigen.

Wijzigingen in het cookiebeleid

Regard'or® kan het cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt op de relevante Regard'or®-onlinediensten en gelden vanaf het moment dat deze bekendgemaakt wordt.

Vragen over het cookiebeleid

Als u vaststelt dat andere cookies via onze Website geplaatst worden, danken wij u ons daarvan onmiddellijk te verwittigen, zodat wij de nodige aanpassingen kunnen doen.

We geven u zo veel mogelijk informatie over cookies geplaatst door derde partijen. Als u toch meer wil weten, verwijzen we u graag naar de privacyverklaringen van deze partijen op hun respectieve websites. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

Als u verder nog vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw Persoonsgegevens, over ons cookiebeleid contacteer ons dan per e-mail op [email protected] of via onze klantenservice op onze Website.

Meer informatie over cookies vindt u ook op: http://www.allaboutcookies.org/.

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/.